ขาราง T8

ขาราง PVC สำหรับติดตั้ง หลอดไฟLED T8 (ไม่ต้องใช้ บัลลาส และ สตาร์ทเตอร์)  

มีทั้งขนาด  1.2 เมตร  และ  60 cm 

 

Visitors: 895,465