คลังสินค้า ติดสุง 6-8 เมตร ใช้ LED High bay 150W (industrial series) รุ่น black

Visitors: 890,057