Industrial LED High Bay 200W

รหัส : JU-HB-200W

ยี่ห้อ : JU-LED

รุ่น :Industrial LED HIGH BAY 200W

โคมไฮเบย์ LED ประหยัดพลังงานกว่า 70% สำหรับโรงงาน โกดัง คลังสินค้า โรงแรม โชว์รูม ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ

สามารถใช้ทดแทน หลอดMercury 400W , Metal Halide 250W, Metal Halide 400W 

ติดตั้งง่าย ไม่ต้องมีอุปกรณ์เพิ่มเติม ไม่ใช้บัลลาสต์
อายุการใช้งานนานกว่า 50,000 ชั่วโมง
ปล่อยความร้อน น้อยกว่า หลอดMercury และ Metal Halide
ระยะเวลาคืนทุนเร็ว อายุการใช้งานนาน 50,000Hrs.

-เหมาะสำหรับใช้ในงานประเภท Heavy Duty เปิดต่อเนื่องได้นาน 24 ชั่วโมง

-สำหรับความสูง 8 - 12 เมตร

Specification


 Average Illuminance
 Hight     1m        =   27400 lux
 Hight     2m        =     4500 lux
 Hight     3m        =     1853 lux
 Hight     4m        =     1040 lux
 Hight     5m        =       669 lux
 Hight     6m        =       459 lux
 Hight     7m        =       340 lux
 Hight     8m        =       262 lux
 
Illuminance Area
Height   10m       =   Ø 10m
Height   12m       =   Ø 13m
Height   15m       =   Ø 16m

 

 

 

 

 

  

 

Visitors: 893,683