เสาโคมไฟ

เสาโคมไฟปลายเรียวชุบกัลวาไนท์ กิ่งเดี่ยว - กิ่งคู่

สำหรับติดตั้งโคมไฟถนน

• ใช้ติดตั้งโคมไฟถนน
• เสาเหล็กชุบกัลวาไนท์ ปลอดสนิม
• แข็งแรงทนทานยาวนาน
• มาตรฐานระบบชุบกัลวาไนท์ ASTM A123-89a
• สามารถติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมโคมได้ภายในเสา
• ช่องเซอร์วิสบริเวณโคนเสา เพื่อความสะดวก
   ต่อการบำรุงรักษา

Visitors: 890,062