เกี่ยวกับเรา

บริษัท เจ.ยู. อินเตอร์เทรด จำกัด

J.U. INTERTRADE CO.,LTD.

 Address : 12/790 หมู่4 ถ.รังสิตนครนายก ต.บึงยี่โถ  อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12120 

Tel : 094-635 6463, 095-449 1969, 02-957 7913    FAX: 02-957 9032

อีเมล์ : juintertrade@hotmail.com

เว็บไซท์ : http://www.ju-led.com

Facebook : http://www.facebook.com/juledthailand

 

Visitors: 283,543