เกี่ยวกับเรา

 

บริษัท เจ.ยู. อินเตอร์เทรด จำกัด

J.U. INTERTRADE CO.,LTD.

 Address : 12/790 หมู่4 ถ.รังสิตนครนายก ต.บึงยี่โถ  อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12120 

Tel : 094-635 6463

       095-449 1969

       086-334 8181

       086-797 7979

       090-969 8946

       02-101 9060    FAX: 02-101 9061

อีเมล์ : juintertrade@hotmail.com

เว็บไซท์ : http://www.ju-led.com

Facebook : http://www.facebook.com/juledthailand

 

Visitors: 748,221